Zapadł wyrok w sprawie naruszania przez Polskę unijnego obowiązku dotyczącego upraw GMO


Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że za sprawą interwencji Instytutu Spraw Obywatelskich 2 października br., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie niewdrożenia przez Polskę dyrektywy 2001/18/WE. Sędziowie przyznali, że polskie władze są winne nieustanowienia systemu powiadamiania o lokalizacji upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie, jak również nieustanowienia rejestru tej lokalizacji, a także niepodania do publicznej wiadomości informacji o niej.

Stroną skarżącą była Komisja Europejska, która interweniowała – najpierw poprzez wezwanie rządu polskiego do usunięcia zaistniałych naruszeń – na podstawie skargi złożonej w 2010 roku przez Instytut Spraw Obywatelskich. Tym samym nasza interwencja zakończyła się sukcesem – była nie tylko właściwa, ale przede wszystkim skuteczna.

Pełna treść wyroku w języku polskim dostępna jest na stronie www. curia.europa.eu

Wierzymy, że orzeczenie i konieczność ustosunkowania się do niego, może stać się ważnym impulsem dla polskich władz, aby unormować sytuację związaną z GMO w naszym kraju. Wymagają tego nie tylko zagadnienia wskazane w sentencji wyroku, ale także postulowana przez nas potrzeba znakowania produktów wolnych od genetycznych modyfikacji.