Zakończyliśmy projekt „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina”

  • Warsztat "Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina"

Przestrzeń Targów Natura Food w Łodzi stanowiła idealne miejsce do spotkania podsumowującego działania tzw. detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Prezentacje z lokalnych działań zaangażowanych w projekt oraz wymiana doświadczeń odbyły się 14 października br.

Podczas 3 godzin mieliśmy okazję posłuchać relacji 5 osób, spośród całego składu „detektywów”. Niestety kwestie zdrowotne i przypadki losowe spowodowały, że nie wszyscy dotarli na miejsce.

Działamy lokalnie i inspirujemy się na wzajem

Tak w kilku słowach można by podsumować aktywność społeczników zaangażowanych w projekt. Oprócz głównego celu projektu, czyli edukowaniu społeczności na tematy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, wartością dodaną z pewnością były relacje, które połączyły naszych detektywów. Część akcji lokalnych została bowiem przygotowana w grupach – we współpracy uczestników projektu.

Mobilizujące do realizowania podobnych do projektu „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” przedsięwzięć jest również to, że udało się zaszczepić wrażliwość na szeroko pojęte dobro i zdrowie rodziny oraz dbałość o środowisko naturalne wśród wielu odbiorców projektu np. członków rodzin, czy wolontariuszy. Każdy nowy świadomy konsument to szansa na lepsze jutro dla naszej planety.

Smaczku całemu projektowi dodaje fakt, że każdy z detektywów prowadził śledztwa „po swojemu” I nie chodzi tu bynajmniej o samowolę, tylko pomysł na działania, inne grupy docelowe, formy komunikacji itd. Wśród odbiorców, także pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych, byli uczniowie ze szkoły podstawowej, emeryci, członkowie kooperatywy spożywczej, rolnicy, pszczelarze… Podczas opowieści o prowadzonych działaniach nie zabrakło ciekawych anegdot, dzielenia się spostrzeżeniami o największych wyzwaniach, rad w jaki sposób mogą działać następcy detektywów.

Projekt „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” miał charakter pilotażowy. Mimo tego zarówno uczestnicy, jak i realizatorzy oceniają go bardzo pozytywnie. Warto docenić innowacyjność projektu, choć w obecnych czasach bywa ciężko o świeżą formę aktywizacji społeczności lokalnych. Biorąc pod uwagę sam temat i jego wielowątkowość, społeczny przekrój uczestników i odbiorców śmiało można powiedzieć o fundamencie i inspiracji dla kolejnych „detektywów”. Wszyscy jesteśmy konsumentami i mieszkańcami Ziemi. Marzeniem jest świat bez niszczenia zasobów przyrody przy równoczesnym dbaniu o zdrowie własne i rodziny. Zrealizowane działania mają charakter lokalny, ale zaangażowani – na różnych etapach i w różnych formach – w jego realizację z pewnością w większym stopniu odkryli łańcuch przyczynowo-skutkowy dla zachowania bezpiecznej żywności i bezpiecznej rodziny – również w kontekście globalnym. Taka wiedza może tylko procentować i dalej budować świadomość.