Ustawa w pigułce: Znakowanie bez GMO – Kontrola i kary

  • ustawa - pixabay

Zapraszamy do przeglądu proponowanych przepisów. Rzucimy też okiem na minione lata i walkę Instytutu Spraw Obywatelskich o wprowadzenie znakowania bez GMO w Polsce.

Kto będzie nadzorował przestrzeganie nowych przepisów i co będzie groziło za ich złamanie?

Organy kontroli

Przestrzeganie przepisów będą kontrolowały:

  • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • Inspekcja Weterynaryjna,
  • Inspekcja Handlowa.

Wysokość kar

Za oznakowanie produktów jako wolne od GMO, chociaż takimi nie są, grozi kara pieniężna w wysokości do 10-krotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie produktu na rynek, nie niższa niż 2 tysiące złotych.

Za brak badań laboratoryjnych i/lub dokumentów – kara pieniężna w wysokości do 40-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający nałożenie kary (…) nie niższa niż 4 tysiące złotych.

Kary trzeba będzie zapłacić w ciągu 30 dni. Pieniądze trafią do budżetu państwa.

Więcej o temacie: Ustawa w pigułce: Znakowanie bez GMO – Jakich produktów dotyczy?