TTIP i GMO szansą dla Polski? A co z zagrożeniami?! Debaty społeczne to fikcja…

  • Global Justice Now

W czerwcu uczestniczyliśmy w dwóch spotkaniach  konsultacyjnych ws. Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Liczyliśmy, że będzie to szansa na uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania, które budzą nasze uzasadnione wątpliwości. Niestety odnieśliśmy wrażenie, że debaty nie służą wcale dialogowi społecznemu, a raczej promocji umowy TTIP i korzyści z niej płynących.

10 czerwca w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie poświęcone przede wszystkim rozdziałowi dotyczącemu współpracy regulacyjnej między UE i USA w ramach negocjowanej umowy TTIP.
Głównym gościem był przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG Trade) Fernando Perreau de Pennick, który koordynuje negocjacje TTIP w aspekcie regulacyjnym. Na sali byli przedstawiciele izb gospodarczych, handlowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, a także przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych.
Padło wiele pytań o kwestie zabezpieczenia europejskich producentów przed skutkami importu tańszych towarów z USA, o problem różnic w normach i standardach produkcji w EU i USA, a także o to, dlaczego Komisja Europejska nie udostępnia opinii publicznej swoich stanowisk negocjacyjnych już przedstawionych Stanom Zjednoczonym. Organizatorzy nie udzielali konkretnych odpowiedzi. Zapewniali jednogłośnie, że TTIP nie stanowi zagrożenia dla żadnego sektora, stanowi tylko ogromną szansę – otwarcie rynku amerykańskiego na europejski eksport to rozwój gospodarki i czysty zysk.

15 czerwca odbyła się debata pt. „Co nowego w sprawie TTIP?” organizowana przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski – poseł do PE, Wojciech Talko – koordynator polityczny ds. negocjacji TTIP, Mieczysław Nogaj – dyrektor Polityki Handlowej, prof. dr hab. Elżbieta Czarny – Instytut Stosunków Międzynarodowych Gospodarczych i SGH, Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Koalicja uwagattip.pl), Piotr Kuczyński – specjalista ds. finansowych.  W czasie debaty z publicznością zapytaliśmy, czy TTIP  jest drogą do ułatwienia sprzedaży w Europie tańszej żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) produktowej przez amerykańskie koncerny?

Pytaliśmy także co z interesem polskich rolników i przedsiębiorców? Pan Wojciech Talko  i pani profesor Elżbieta Czarny przekonywali, że kwestia GMO nie zajmuje więcej niż 1% miejsca w całej umowie, a współpraca międzynarodowa zawsze przynosi korzyści… Pan Profesor Krasnodębski słusznie zauważył, że nie chodzi o samą idee współpracy, ale o to, że społeczeństwo chce wiedzieć na jakich warunkach taka współpraca będzie się odbywała.

Na zgłoszone wątpliwości dotyczących małej liczby spotkań ze stroną społeczną pan dyrektor Mieczysław Nadaj odpowiedział, że w Ministerstwie Gospodarki odbyło się aż 10 debat poświęconych TTIP! Niestety głownie z przedstawicielami biznesu…   

Odpowiedzi, które otrzymaliśmy lub ich brak jeszcze bardziej wzbudziły naszą nieufność wobec umowy TTIP i pokazały, że organizowane dotychczas debaty to tylko pozory. Dlatego nadal będziemy z innymi organizacjami pozarządowymi upominać się o prawdziwy dialog w sprawie umowy, która może mieć ogromny wpływ na naszą gospodarkę.