Ruszyły konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów


Trwają konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Zmiany mają polegać na uaktualnieniu wykazu odmian poprzez dodanie odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, które zostały dopisane do Wspólnego Katalogu w 2017 roku.

Jednocześnie ze względu na ważny interes publiczny i konieczność przyjęcia tego rozporządzenia przed 15 kwietnia br. (w celu uniknięcia możliwości zakupu zakazanego w Polsce materiału siewnego przed rozpoczęciem wiosennych siewów), uwagi do rozporządzenia można zgłaszać jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie.

Projekt rozporządzenia wraz z możliwością dodania komentarza dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

http://legislacja.rcl.gov.pl/pro…/12308000/katalog/12489702…

Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag.