Rolnictwo ekologiczne – to jest to!

  • Konferencja w Senacie - żywność ekologiczna

Konsumenci coraz częściej szukają w sklepach naturalnej żywności. Rolnicy coraz chętniej rozwijają uprawy ekologiczne. Czy rolnictwo ekologiczne ma w Polsce szanse na rozwój?

Na to pytanie szukali odpowiedzi  uczestnicy konferencji  „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Odbyła się ona w Senacie 13 marca 2019 r. W konferencji wzięli również udział eksperci i przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich.

Żywność ekologiczna zawiera mniej antybiotyków, pestycydów, sztucznych dodatków czy regulatorów wzrostu. Ma więcej składników mineralnych, witaminy C, a także mniej azotanów i azotynów. A przede wszystkim korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Powinna być naszą lokomotywą, produktem flagowym — podkreślali  uczestnicy konferencji.

Dorota Metera, ekspertka współpracująca z Instytutem Spraw Obywatelskich przedstawiła wpływ nowego rozporządzenia Unii Europejskiej na produkcję ekologiczną w Polsce. Wszystkim wystąpieniom przysłuchiwał się prezes Instytutu – Rafał Górski.