Resort rolnictwa ponownie uruchamia konsultacje społeczne ws. projektu ustawy o znakowaniu żywności wolnej od GMO!


Pragniemy poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wznowiło prace nad projektem ustawy w sprawie znakowania żywności wolnej od GMO.  To bardzo dobra wiadomość, która daje nadzieję na uregulowanie pod kątem prawnym kwestii tak istotnej dla konsumentów w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami ministerstwa proces legislacyjny powinien zakończyć się w tym roku, by 1 stycznia 2019 roku ustawa weszła w życie.

Jednocześnie od dzisiaj (22.03) ruszyły konsultacje uzupełniające do poprzednich ustaleń.  Potrwają one przez najbliższe dwa tygodnie, a uwagi do projektu można zgłaszać (do czego gorąco zachęcamy) na stronie Rządowego Centrum Legislacji wchodząc w zakładkę „Wyślij komentarz do projektu”. Na stronie można również znaleźć uwagi zgłoszone w ubiegłorocznych konsultacjach publicznych dotyczących tego projektu

Przypomnijmy w maju 2017 roku ruszyły konsultacje publiczne w sprawie wyżej wymienionej ustawy (więcej o majowych konsultacjach) . Ich rezultatem było duże poparcie dla kierowania pracami w ten sposób, by wprowadzić do przepisów jednolity znak umożliwiający rozpoznanie produktu „wolnego od GMO” na półkach sklepowych. Pomimo tego projekt ustawy utknął w miejscu w wyniku problemów formalnych. Liczymy, że w tym roku cały proces będzie miał szczęśliwe zakończenie. Będziemy kontrolować postęp prac nad ustawą, a wszystkie ważniejsze  decyzje i ustalenia będziemy publikować na naszej stronie oraz na Facebook’u

Korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Wam za cały wysiłek jaki włożyliście w walkę o jednolity znak „wolne od GMO”. Bez Was nie wiemy, jak potoczyłyby się losy tego projektu. Dziękujemy także za to, że pomimo wstrzymania prac nad ustawą nie złożyliście broni i wyraziliście aprobatę dla proponowanego przez nas rozwiązania i skorzystaliście z naszego narzędzia do wysyłki apelu do MRiRW. O tym jak ważne było to działanie świadczy fragment z uzasadnienia do wznowienia prac nad ustawą: ” W ramach tego samego, wciąż realizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich projektu, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2017 r. wpłynęło ponad 1000 apeli w sprawie wprowadzenia jednego znaku „wolne od GMO”, który wskazywałyby w jaki sposób i z jakich składników powstała dostępna dla konsumentów żywność.”

Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i prosimy o mobilizację na ostatniej prostej w walce o jednolity znak „wolne od GMO”!

Poniżej dla  zainteresowanych szczegółami projektu ustawy, a także uzasadnieniem podjęcia działań zamieszczamy stosowne dokumenty:

projekt ustawy

uzasadnienie wznowienia prac nad ustawą