fbpx

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Fundacja Idee Społeczne FIDEES

Fundacja Idee Społeczne powstała w maju 2016 r. Wśród jej założycieli i pracowników są specjaliści z różnych branż – wieloletni pracownicy samorządowi, socjolodzy, prawnicy, finansiści, praktycy podejmujący na co dzień działania biznesowe i społeczne. Łącząc różne perspektywy, współpracujemy z podmiotami ze wszystkich sektorów. Znajdujemy najlepsze rozwiązania dla stojących przed nimi wyzwań i pomagamy je wdrażać, pozyskując środki finansowe i zarządzając całym procesem – od pomysłu do realizacji.

Od września 2016 r. Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym. Realizuje wysokiej jakości usługi remontowe, dzięki czemu jest niezależna finansowo i może inwestować w swoją misję społeczną, jaką jest wszechstronny rozwój lokalnych społeczności w regionie łódzkim. Zatrudniamy osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, zapewniając im stabilne miejsce pracy i możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Specjalizujemy się w tworzeniu długofalowych programów rozwoju lokalnego, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości i usług społecznych. Nasze dotychczasowe sukcesy to m.in. partycypacyjne opracowanie Gminnych Programów Rewitalizacji na zlecenie kilku samorządów, współpraca z powiatami przy tworzeniu partnerstw publiczno-pozarządowych w ramach Centrów Usług Społecznych czy stworzenie i koordynacja projektów zwiększających dostępność do opieki żłobkowej. Naszą przyszłość wiążemy z podnoszeniem jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, dostrzegając w tym jedno z największych wyzwań regionu łódzkiego.

Sesja Rady Gminy Zapolica
Forum Gospodarcze Bełchatów
Remont
Remont

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani