Obecność pestycydów zagraża glebom w UE

  • pestycydy

Na portalu SadyOgrody.pl ukazał się własnie artykuł PAP dotyczący obecności pestycydów w większości badanych próbek z 11 krajów europejskich. Całość artykułu przedstawiamy poniżej:

„Wykorzystywanie zabiegów fitosanitarnych do walki z chwastami i innymi szkodnikami, które zagrażają uprawom, zwiększyło produktywność europejskich gleb rolnych w ciągu ostatnich 50 lat. Dzięki temu udało się zintensyfikować rolnictwo i uzyskać większe plony, jednak – jak się okazuje – stało się to kosztem ziemi uprawnej.

Badacze z zespołu Diverfarming, pracujący na holenderskim University of Wageningen, Violette Geissen i Coen J. Ritsema analizowali powierzchniowe próbki gleb z 11 krajów unijnych, szukając śladów pestycydów używanych w tych regionach i potwierdzili obecność w nich tych substancji.

Po zbadaniu 317 próbek pobranych w 2015 r. z 11 europejskich krajów, wykorzystujących sześć różnych systemów uprawnych, okazało się, że 83 proc. próbek zawierało pozostałości pestycydów (76 różnych typów związków). 58 proc. z nich stanowiły mieszanki chemikaliów, a 25 proc. – pojedyncze substancje. Glifosat i DDT (wycofany w latach 70. ubiegłego wieku) oraz szerokie spektrum fungicydów były wykrywane najczęściej.

Szczególnie niepokojące, zdaniem naukowców, jest to, że pestycydy tak długo utrzymują się w glebie oraz fakt, że mogą być toksyczne dla gatunków nie będących obiektem ich działania. Biorąc pod uwagę to, że pozostałości akumulują się w górnych partiach gleby, mogą łatwo rozprzestrzeniać się drogą powietrzną.

Dlatego naukowcy zaangażowani w projekt Diverfarming proponują bardziej racjonalne wykorzystywanie ziemi, a co za tym idzie: wody, energii, nawozów, maszyn i pestycydów. Proponują szereg alternatyw dla utrzymania równowagi mikrobiologicznej w glebie i bioróżnorodności. Chodzi tutaj o nietrwałe pestycydy, biostymulanty, kompost organiczny oraz płodozmian, co sprzyja równowadze wśród gatunków owadów, a finalnie – brakowi szkodników.

Jak wynika z badania opisanego w „Science of The Total Environment”, obecność pozostałości pestycydów w glebach jest bardziej regułą niż wyjątkiem, a to pokazuje konieczność oceny zagrożenia płynącego z tych związków dla zminimalizowania ich wpływu na środowisko.”

 

źródło: www.sadyogrody.pl (http://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/badacze_alarmuja_obecnosc_pestycydow_zagraza_glebom_w_ue,16043.html?fbclid=IwAR0BmrWNMMIoUTZ7XU2l0ZmWetytaYk8a4PrEZsYwgXUqgI4fM8BPA_38QY)