fbpx

O nas

„Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” to ogólnopolska kampania społeczna prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), Stowarzyszenie Federacja Zielonych - Grupa KrakowskaStowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA.

Sprzeciwiamy się traktowaniu konsumentów jak królików doświadczalnych. Uważamy, że kupowana przez wszystkich żywność powinna być bezpieczna, dobrej jakości i odpowiednio oznakowana. Naszym celem jest wprowadzenie w Polsce systemu jednolitego znakowania „wolne od GMO”, informującego, że dany produkt nie zawiera genetycznie modyfikowanych organizmów, a mięso, nabiał i jaja pochodzą od zwierząt karmionych paszami bez GMO.

W trosce o zachowanie w naszym kraju dobrej jakościowo, bezpiecznej żywności protestujemy przeciw podpisaniu przez Unię Europejską transatlantyckich porozumień z USA (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) i Kanadą (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement). Zawarcie tych porozumień umożliwi masowy i niekontrolowany napływ zza oceanu żywności niskiej jakości, czy zawierającej GMO. Zagrozi rolnictwu oraz tradycyjnym sposobom upraw i gospodarstwom na polskiej wsi.

W swoich działaniach skupiamy się także na ochronie zdrowia zwykłych obywateli. W tej sprawie uświadamiamy ludzi o zagrożeniach wynikających z nieumiejętnego i przesadnego nadużycia pestycydów. W związku podejmujemy działania na rzecz ograniczenia stosowania glifosatu w polskich miastach.

Historia kampanii

 

Tematem GMO zajmujemy się od 2009 roku. Były to lata gorące, obfitujące w ważne wydarzenia i sukcesy. Zobacz, co ważnego działo od tego czasu.

2009

 • Zapoczątkowaliśmy kampanię „Naturalne geny”, w ramach której wydaliśmy książkę „Świat według Monsanto” – frapujący opis monopolistycznych praktyk koncernu Monsanto
 • Wydaliśmy raport ekspercki „GMO – z czym to się je?” oraz płytę DVD z filmami edukacyjnymi na temat GMO
 • Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie rzetelnego znakowania żywności pod kątem obecności/braku GMO w żywności

2010

 • Wnieśliśmy skargę do Komisji Europejskiej o nieprzestrzeganie przez Polskę Prawa Wspólnotowego dotyczącego obowiązku monitorowania i kontrolowania uwolnionych i wprowadzanych do obrotu GMO
 • Wzięliśmy udział w pracach nad powstaniem cyklu reportaży na temat GMO pt. „Jedzenie z obcym genem” w programie UWAGA! TVN
 • Zorganizowaliśmy stoisko informacyjne podczas targów Natura Food w Łodzi – jednej z największych imprez branżowych w kraju

2011

 • Zorganizowaliśmy konferencję prasową z udziałem José Bové, Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
 • Wzięliśmy udział w konsultacjach z Prezydentem Komorowskim w sprawie projektu ustawy o nasiennictwie
 • Nasz ekspert był jednym z wykładowców podczas Zielonego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą

2012

 • Przekazaliśmy przedstawicielowi Ministerstwa Środowiska blisko 18000 podpisów pod petycją „Naturalne geny”
 • Wzięliśmy udział w debacie na temat GMO zorganizowanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim

2013

 • Zainicjowaliśmy kampanię "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!" wraz z nową stroną internetową oraz profilem na Facebook’u
 • Rozpoczęliśmy aktywizację konsumentów zbierając podpisy pod deklaracją poparcia dla znakowania „wolne od GMO”
 • Uzyskaliśmy od Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kluczowe dla dalszych prac legislacyjnych stanowiska w sprawie poprawności oznakowania produktów opartych o pasze „wolne od GMO”.

2014

 • Zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie, podczas którego 11 aktywistów i aktywistek uzyskało wiedzę o skutecznym realizowaniu i promowaniu kampanii społecznych i akcji lokalnych
 • Wspólnie z organizacją partnerską – Zielonym Instytutem, zorganizowaliśmy 3 ważne konferencje: zamknięte spotkanie dla producentów, dystrybutorów żywności i konsumentów, które odbyło się w maju w Warszawie; konferencję z udziałem zagranicznych gości specjalnych – ekspertów: Alexandra Hisstinga z niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Żywności bez Techniki Genetycznej (VLOG) oraz Arnaud Apoteker’a, – doradcy ds GMO Grupy Greens/EFA w Parlamencie Europejskim; panel dyskusyjny podczas VII Targów Natura Food 2014 z udziałem dystrybutorów, konsumentów, ekspertów i przedstawicieli NGO’sów zajmujących się tematyką żywności ekologicznej, problematyką znakowania żywności.
 • Zorganizowaliśmy akcję promocyjną kampanii z wykorzystaniem przygotowanego przez nas spotu animowanego (https://www.youtube.com/watch?v=LKkNs6276xo)
 • Za sprawą interwencji INSPRO, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje Polsce prowadzenie monitoringu lokalizacji upraw z GMO oraz upublicznienie tych informacji.

2015

 • We współpracy m.in. z ekspertką Dorotą Meterą wydaliśmy raport „Znakowanie żywności wolnej od GMO. Propozycja dla Polski”, zawierający propozycję zmian w polskim ustawodawstwie w tym zakresie
 • W ramach koalicji organizacji „Stop TTIP”, zebraliśmy 40 tysięcy podpisów pod oddolną Europejską Inicjatywą Obywatelską przeciw umowom handlowym TTIP i CETA – 20% podpisów pochodziło od społeczności INSPRO
 • Przygotowaliśmy spot pt. „Czy wiesz, czym karmisz swoje dziecko?” z udziałem aktorki Aleksandry Szwed.
 • Zorganizowaliśmy debatę w redakcji „Rzeczpospolitej” z udziałem ekspertów, przedstawicieli instytucji kontrolnych, aktywistów. „Rzeczpospolita” zamieściła również relację z debaty w papierowym wydaniu

2016

 • Podjęliśmy intensywne działania rzecznicze spotykając się z politykami różnych frakcji oraz przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Kartą przetargową” w rozmowach jest nasz raport ekspercki „Znakowanie żywności wolnej od GMO. Propozycja dla Polski”
 • Prezes INSPRO został członkiem Komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska
 • Telewizja Polska wyemitowała spot nasz „Czy wiesz, czym karmisz swoje dziecko?”
 • Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Lech ogłosiła, że resort podejmuje prace na rzecz ustawy dotyczącej znakowania „wolne od GMO
 • Klub Poselski Kukiz ’15 zgłosiła własny projekt poselski na ten temat

2017

 • Przygotowaliśmy apel do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w Polsce znakowania produktów "wolnych od GMO". Jak wskazało ministerstwo to głównie dzięki temu powróciliśmy do tego tematu w naszym kraju.
 • Zorganizowaliśmy debatę ekspercką pt. "Tak dla jednolitego znaku 'wolne od GMO'" z udziałem urzędników MRiRW, a także przedstawicieli branży żywieniowej oraz zagranicznych gości - Floriana Fabera oraz Alexandra Hisstinga. Podczas spotkania dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami, które będą korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.
 • Wysłaliśmy apel do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania glifosatu w miejscach publicznych. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi...

2018

 • Pierwszy raz w historii projekt ustawy o znakowaniu żywności produkowane bez użycia organizmów modyfikowanych genetycznie wyszedł poza prace legislacyjne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i doczekał się oceny pod kątem zgodności z polskim i europejskim prawem. Wygraliśmy zatem kolejną bitwę, ale jeszcze nie wojnę. Ustawę o znakowaniu wolne od GMO czekają jeszcze poprawki formalne, a także najważniejsza walka w Sejmie i Senacie RP. W 2019 r. chcemy tę sprawę doprowadzić do końca.
 • Weszliśmy w koalicję Polski Przyjaznej Pszczołom oraz podpisaliśmy Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Wraz z innymi społecznikami i organizacjami pozarządowymi zwracamy uwagę na istotny temat ochrony m.in. pszczół, które odgrywają kluczową rolę w produkcji zdrowej i ekologicznej żywności.
 • Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ograniczenia stosowania glifosatu w miastach i miejscach publicznych. Odnieśliśmy też pierwsze sukcesy w tej akcji! Toruń wprowadził bezwzględny zakaz używania środka chwastobójczego Roundup i innych zawierających glifosat na terenach zieleni miejskiej.

Zespół

Przemysław Stańczak

Przemysław Stańczak

Współpracę z Trzecim Sektorem rozpoczął w 2002 roku. Od tego czasu działając w Fundacji „Białe Gawrony” i Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom” zajmował się m.in. animacją kultury, współprowadzeniem Centrum Kultury Żywej w Łodzi, pisaniem projektów, organizacją eventów.
W INSPRO, z którym związany jest od początku jego istnienia, koordynował ogólnopolskimi kampaniami społecznymi: „Tiry na tory”, „Naturalne geny”, „Obywatele decydują” (kwestie administracyjne). Obecnie zarządza kampanią „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” oraz współtworzy zespół INSPROwnia, odpowiedzialny za pozyskiwanie współpracowników i zarządzanie kadrą INSPRO.
Prywatnie, fan koszykówki i piłki nożnej, profesjonalnie podchodzący do amatorskich rozgrywek, a także miłośnik piw regionalnych i obcowania z naturą.

Paulina Lota

Paulina Lota

Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kampanierka, aktywistka od lat zaangażowana w akcje na rzecz ochrony cennych przyrodniczo terenów Polski. Prezes zarządu Fundacji Kuźnia Kampanierów. W INSPRO specjalistka ds. rzecznictwa, ekspertka w dziedzinie gazu łupkowego w Polsce, Prawa geologicznego i górniczego oraz legislacji przepisów dotyczących węglowodorów niekonwencjonalnych. Obserwatorka posiedzeń sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych, uczestniczka posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki oraz konferencji dotyczących kwestii energetycznych organizowanych przez Sejm i poszczególne ministerstwa. Obecnie zaangażowana w projekt „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” a także w inicjatywy związane z tematem transatlantyckich umów handlowych TTIP oraz CETA. Prywatnie wielbicielka kina i literatury skandynawskiej. Kochająca spokój choleryczka. Wyznaje dewizę, że jeśli czegoś nie wolno ale bardzo się chce, to można.

Łukasz Janeczko

Łukasz Janeczko

Student politologii na specjalności kultura polityczna i decydowanie polityczne. Z Instytutem Spraw Obywatelskich związany od 2013 roku . Początkowo jako wolontariusz i stażysta pomagający przy pracach biurowych oraz redagowaniu artykułów, później jako współpracownik przy projektach kontrolnych i partycypacyjnych m.in. Obywatele Kontrolują. Poza studiami i pracą zarobkową swoje zainteresowania kieruje w stronę marketingu politycznego, spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego. Z racji dotychczasowej działalności w obrębie polityki lokalnej bliskie są mu również sprawy związane z Łodzią oraz jej rozwojem.

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek – filologia klasyczna. Poźniejsze zawodowe drogi pobiegły, co prawda, w inną stronę, ale zainteresowanie antykiem pozostało. Przez ostatnie lata pracowała jako dziennikarka, zgłębiając tajniki fachu pod okiem starszych, doświadczonych kolegów po piórze.
Z INSPRO związana od połowy stycznia 2014 roku, najpierw jako wolontariuszka, a później stażystka, działająca na rzecz kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”. Lubi pracę nad tekstem, choć czasami słowa nie dają się wcale łatwo ujarzmiać. Przyjemność sprawia jej również kontakt z ludźmi – najlepiej rozsądnymi. Inne pasje to: krótkie i długie podróże, czytanie książek.

Anna Wenerska-Dzieduch

Anna Wenerska-Dzieduch

Z wykształcenia specjalista w zakresie prawa administracyjnego i lokalizacji stron internetowych, informatyk, a także niedoszły socjolog. Zdobyte dyplomy potwierdzają szerokie zainteresowanie tym, co dzieje się wokół, które nie maleje z biegiem lat. Dzięki podejmowaniu przez INSPRO różnorodnych inicjatyw, organizacja jest bardzo dobrym miejscem, aby przy okazji pracy na jej rzecz, zdobywać często nie tak oczywistą wiedzę i umiejętności.
Współpracę z Fundacją rozpoczęła w 2013 roku od wolontariatu w ramach kampanii „Obywatele Kontrolują”, natomiast teraz pomaga przy realizacji projektu „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”.
Na stałe zatrudniona w administracji samorządowej, aby promować i informować o funduszach unijnych. Jednak w chwili obecnej, jak przystało na świeżo upieczoną mamę, z radością spędza czas pokazując otaczający świat nowo narodzonej córce.

Eksperci

Alexander Hissting

Alexander Hissting

Z wykształcenia inżynier rolnictwa. Ekspert w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Od 2010 r. dyrektor zarządzający w niemieckim Stowarzyszeniu Verband Lebenmittel ohne Gentechnik e.V. („Żywność bez techniki genetycznej”, w skrócie VLOG). Przez wiele lat był siłą napędową w Greenpeace Niemcy w programach dotyczących zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności, z naciskiem na działania prowadzące do wprowadzenie oznakowania dla produktów „bez GMO” – „Ohne Gentechnik”. Przepłynął dwa oceany żaglówką, a na Twitterze ma więcej obserwujących niż niejedna duża firma.

Danuta Pilarska

Danuta Pilarska

Prezes Zarządu Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, prezes Zarządu OSP w Szubinie, członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do marca 2015 r. Przewodnicząca Zarządu Głównego Ekoland. Działaczka społeczna przeciw uprawom GMO w Polsce i Europie. Prowadzi wraz z mężem gospodarstwo ekologiczne, w którym uprawia warzywa, orkisz, piecze chleb. W 2009 roku przez 12 dni prowadziła przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi protest głodowy przeciw uprawom roślin GMO w Polsce.

Dorota Metera

Dorota Metera

Członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu, oraz Komisji ds. GMM i GMO przy Ministrze Środowiska. Absolwentka wydziału ogrodniczego SGGW, od 1999 koordynatorka projektów w Fundacji IUCN-Poland (Światowej Unii Ochrony Przyrody) w biurze w Warszawie i w Brukseli, pracowała w projektach Instytutu Badawczego Komisji Europejskiej IPTS w Sewilli (Hiszpania), Ministerstwa Rolnictwa, Zarządzania Środowiskiem i Rybołówstwa Królestwa Holandii, Fundacji Heinricha Bölla i Fundacji EURONATUR (Niemcy) oraz WWF, Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Zajmuje się problemami ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich. Od ponad 20 lat interesuje się i profesjonalnie zajmuje rolnictwem ekologicznym.

Rafał Górski

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Członek Komisji ds. GMM i GMO przy Ministrze Środowiska. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA.
Społecznik od 1995 r. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Inicjator kampanii obywatelskich, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Żaden z powyższych”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźnii Kampanierów”. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu WszystkoCoNajważniejsze.pl.
W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na scenariuszach selekcji do oddziałów specjalnych typu GROM.

Katarzyna Lisowska

Katarzyna Lisowska

Dr hab. Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma tytuł doktora habilitowanego w specjalności biologia medyczna. Pracuje jako biolog molekularny, na stanowisku profesora, w dziale badawczym Centrum Onkologii w Gliwicach. Jest także członkiem Komisji ds. GMM i GMO przy Ministrze Środowiska.

Renata Kazimierczak

Renata Kazimierczak

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; doktor nauk rolniczych w zakresie technologia żywności i żywienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW. Od 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu jakości żywności ekologicznej w porównaniu do żywności konwencjonalnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, o tematyce dotyczącej żywności i żywienia oraz rolnictwa ekologicznego. Współrealizator projektów popularyzacyjno-edukacyjnych dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, finansowanych przez fundację Grassroots.

Partnerzy

 • Fundacja Idee Społeczne FIDEES
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Fundacja GEKKO
 • Fundacja Grassroots
 • Zielony Instytut
 • Federacja Zielonych – Grupa Krakowska

Ambasadorzy

Natalia Grosiak

Natalia Grosiak

Każdy z nas ma prawo do wolności. Wolnością jest prawo do decydowania. Mamy prawo decydować, jak chcemy żyć, co jeść, czym karmić nasze dzieci. Ale, aby wiedzieć musimy mieć też prawdo do informacji. Prawo do informacji, co zawiera żywność przetworzona, ile zawiera w sobie cukru, i czy zawiera GMO. Mamy prawo do kształtowania naszego świata, do budowania go z pełną świadomością. Pomijam bardzo emocjonalną dyskusję nad tym, czy GMO jest szkodliwe czy też nie, mamy po prostu podstawowe prawo do tego, aby wiedzieć.

Agnieszka Kręglicka

Agnieszka Kręglicka

Każdy z nas, kupując w sklepie codzienny chleb, ser i masło, decyduje czym chce karmić swoje ciało, ale równocześnie daje wyraz poparcia dla konkretnego modelu rolnictwa. Nie chcę dokonywać wyborów pozornych, a takimi są zakupy, gdy dane o produkcie są niepełne i gdy redagują je wyłącznie pracownicy działów marketingu i reklamy. Kiedy nie dostaję pełnych informacji, czuję dyskomfort i nieufność, dlatego popieram ideę kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”.

Ewa Gawryluk

Ewa Gawryluk

Popieram dążenie ruchu konsumenckiego do wprowadzania zmian w znakowaniu żywności wolnej od GMO. Dzięki temu moje podstawowe prawa konsumentki, do informacji i wolności wyboru, będą w pełni zaspokajane i realizowane.

Monika Mrozowska

Monika Mrozowska

Jestem świadomym konsumentem, uważnie czytam etykiety, ale i tak mam wątpliwości. Bo czy brak informacji o zawartości składników modyfikowanych genetycznie oznacza, że produkt jest naprawdę wolny od GMO? Boję się GMO. Dowiaduję się zbyt dużo o ich szkodliwości, by dla wygody przymykać na to oko. Chcę mieć pewność, że kupuję produkty w 100% wolne od modyfikacji. Najbardziej boję się o moje dzieci. Nie chcę, by w wyniku czyjejś korzyści były narażone na niebezpieczeństwo. Popieram kampanię, bo mamy prawo wiedzieć co wrzucamy do koszyka podczas zakupów, bo mamy prawo być zdrowi.

Magdalena Popławska

Magdalena Popławska

Jako świadoma konsumentka uważam, że każdy powinien mieć wolny wybór odpowiednio oznakowanych produktów spożywczych wolnych od GMO, oparty na rzetelnej informacji. Dlatego popieram kampanię INSPRO. Chcę wiedzieć!

Katarzyna Bujakiewicz

Katarzyna Bujakiewicz

Jako mama kilkuletniej Oli chcę mieć wpływ na to, czym karmię swoją córkę. Kampania „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” to szansa dla mnie i mojej rodziny na świadome decydowanie o tym, co trafia na nasz stół.

Aleksandra Szwed

Aleksandra Szwed

Zdecydowałam się wziąć udział w kampanii, nie dlatego, że jestem przeciwniczką albo zwolenniczką GMO. Uważam, że jako konsumenci powinniśmy mieć prawo do świadomego wyboru. Ukrywanie przed nami pochodzenia produktów, które spożywamy jest obieraniem nam tego prawa. Jeśli „jesteśmy tym co jemy” to mamy prawo sami o tym decydować.
Z tego powodu podpisałam deklarację poparcia dla znakowania żywności wolnej od GMO.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani