Mobilizacja! Ruszyły konsultacje społeczne projektu ustawy o znakowaniu żywności wolnej od GMO!


Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy o znakowaniu żywności „wolne od GMO”. Konsultacje potrwają do 4 czerwca bieżącego roku.

Przypominamy, że sam projekt ustawy to w dużej mierze rezultat naszej kampanii obywatelskiej, którą zaczęliśmy w 2008 roku. Początkowo pod hasłem „Naturalne geny”, później „Wolne od GMO? Chcę widzieć!”. Sukces jest blisko, ale nie będziemy owijać w bawełnę – potrzebna jest powszechna mobilizacja!

Dlaczego Twoja opinia jest ważna?

Pomimo potrzeb konsumentów i ich jasnych deklaracji co do konieczności wprowadzenia systemu znakowania „wolne od GMO”, projekt może natrafić na opór środowisk chcących zachować obecne status quo. Wielu producentom żywności nowe rozwiązanie nie byłyby na rękę, gdyż po prostu nie są zainteresowani dbaniem o dobro konsumentów, lecz wyłącznie zaspokajaniem swoich interesów! Chodzi tu m.in. drugie dno związane z wykorzystywaniem w produkcji żywności pasz opartych na składnikach modyfikowanych genetycznie – głównie importowanej do Polski śruty sojowej GM stanowiącej podstawowe źródło białka w mieszankach dla zwierząt (import na poziomie ok. 2 mln ton rocznie). Część producentów próbujących złamać ten trend i pomimo braku przepisów regulujących tę kwestię, spełniać oczekiwania konsumentów oferując żywność wolną od GMO, spotkała się z krytyką ze strony konkurencji. Ale przecież konsument głosuje poprzez swój portfel i w tym przypadku – również poprzez wyrażoną opinię w otwartych konsultacjach społecznych. 

To Wy, Drodzy Konsumenci, powinniście stanowić punkt odniesienia. Dotychczas ponad 40 tys. z Was podpisało naszą petycję w sprawie wprowadzenia znaku „wolne od GMO”, a ponad 2 tys. opowiedziało się na naszej stronie za koniecznością uregulowania kwestii znakowania – ogólnie – pod kątem GMO.

Jeszcze raz prosimy o aktywność, pokażmy Rządowi oraz producentom naszą siłę!

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Na początku zapoznajcie się z projektem ustawy. Jeżeli nie macie konkretnego pomysłu co napisać ministerstwu, możecie np. wykorzystać opinię przygotowaną przez nas.

Konsultacje społeczne odbywają się dwutorowo: swój komentarz można przesłać za pomocą formularza na stronie Rządowego Centrum Legislacji lub drogą elektroniczną, bezpośrednio do osoby koordynującej temat z ramienia Resortu Rolnictwa – Pani Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, Małgorzaty Woźniak: malgorzata.wozniak@minrol.gov.pl.

Jeszcze raz apelujemy o pełną mobilizację i zachęcenie do wzięcia udziału w konsultacjach swoich bliskich i znajomych. Zajmie to tylko kilka minut, a gra toczy się o wysoką stawkę. Czas tylko do 4 czerwca.

A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od początku 2018 roku będziemy cieszyć się znakiem „wolne od GMO”na polskich produktach!