Małgorzata Arkusz

  • Małgorzata Arkusz

Relacja ze śledztwa

Bardzo zainteresował mnie poruszany na warsztatach temat niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin i płynących z tego konsekwencji  dla przyrody i zdrowia. Od bardzo kompetentnych ekspertek, które prowadziły warsztat w projekcie „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” dowiedziałam się, że szczególnie niebezpieczne są środki zawierające substancję czynną glifosat, np. Roundup i postanowiłam sprawdzić co na ten temat wie przeciętny rolnik w sołectwie Tumusin. Dzięki warsztatowi poznałam też podstawy przeprowadzania wywiadów w terenie i dlatego zdecydowałam się na taką formę uzyskania informacji od przedstawicieli środowiska, które w największym stopniu jest odpowiedzialne za  korzystanie z tej zabójczej substancji. Okazało się, że główną jak sądzę przyczyną nie jest zamierzone działanie, ale brak wiedzy na ten temat. Zapewne są rolnicy, którzy świadomie zatruwają środowisko, aby jak najwięcej zarobić, uważam jednak, że przede wszystkim brakuje odpowiednich programów edukacyjnych w tym zakresie. Cieszę się mogłam dołożyć swoją cegiełkę do uświadamiania ludzi o zagrożeniach związanych ze stosowaniem tych szkodliwych substancji.

Relacja z akcji lokalnej

Akcję lokalną przeprowadziłam wraz koleżanką, którą poznałam podczas szkolenia projektowego w Zofiówce. Okazało się, że mieszkamy niedaleko siebie i postanowiłyśmy połączyć siły, aby lepiej przygotować się do aktywizowania mieszkańców Powiatu Poddębickiego. Wybrałyśmy  najlepszą okazję również związaną z żywnością – Dożynki w Poddębicach. Na miejscu, dzięki Stowarzyszeniu „Tu Brzoza”, w którym aktywnie działa Pani Jadwiga – zaaranżowane zostało stoisko, pełne materiałów informacyjnych przekazanych przez FIDEES, INSPRO  i Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz pysznych, niepryskanych owoców do poczęstunku. Zainteresowanie stoiskiem było bardzo duże. Przez te kilka godzin przewinęło się kilkaset osób, w większości przychylnie patrzących na naszą ofertę. W tym czasie opowiadałyśmy o projekcie „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” oraz zbierałyśmy podpisy pod petycją w sprawie znakowania żywności wolnej od GMO. Udało nam się zebrać blisko 200 podpisów, a tematem bezpieczeństwa żywnościowego zainteresować całe wielopokoleniowe rodziny.