List otwarty do prezesa TVP Jacka Kurskiego w sprawie emisji naszego spotu

  • Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Ty też!

Nie milkną echa decyzji TVP odmawiającej emisji naszego spotu „Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi”. Nie zgadzając się z opinią medium publicznego, wysłaliśmy pismo do Prezesa TVP Jacka Kurskiego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji.

Zapoznaj się z treścią listu

Przypominamy, że jako organizacja pożytku publicznego (OPP), zwróciliśmy się do TVP z wnioskiem o emisję spotu w ramach nieodpłatnego czasu antenowego, co jest jednym z elementów strategii TVP jako tzw. misji publicznej. Dopiero po kilku tygodniach otrzymaliśmy odmowną odpowiedź bazującą na argumencie, który naszym zdaniem jest bezpodstawny:

Spoty powinny wpływać na zmianę postaw społecznych, a tymczasem przedstawiony spot promuje akcję podpisywania petycji.

Jako organizacja od lat prowadząca działania na rzecz zmian społecznych i aktywizująca obywateli do działania, nie zgadzamy się z taką opinią. Podpisywanie petycji poparcia dla konkretnych reform prawnych jest jednym z podstawowych narzędzi wrażania poparcia inicjatywom społecznym – w tym przypadku ważnej z punktu widzenia wszystkich konsumentów.

Czekamy na ruch ze strony TVP, tymczasem wzmianki na temat naszego listu pojawiły się w innych mediach, m.in. wp.pl i fakt.pl.