Kolejne Marsze Przeciwko Monsanto

  • STOP Monsanto

Na całym świecie 21 maja po raz czwarty odbyły się globalne demonstracje przeciwko polityce firmy Monsanto. Masowe protesty są organizowane, co roku w niemal każdej części świata, głownie w Stanach Zjednoczonych, państwach Ameryki Południowej i Europie.

Protest jest inicjatywą obywatelską przeciwko bezkompromisowym, ponadnarodowym działaniom koncernu Monsanto, stojącego m.in. za produkcją  szkodliwego herbicydu Roundup oraz za polityczną grą, zapewniającą im monopolizowanie  produkcji nasion genetycznie modyfikowanych (choć mówi się o przejęciu Monsanto przez niemiecki koncern Bayer), która w zastraszającym tempie rozszerzyła swój zasięg.

Główna oś krytyki koncernu skupiona jest wokół praktyk sprzedaży szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji chemicznych, działań lobbingowych koncernu w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących upraw oraz praw patentowych. Protestujący formułują także hasła przeciwko żywności modyfikowanej genetycznie, ze względu na niewystarczające badania potwierdzające brak szkodliwości tychże produktów na organizmy żywe oraz wypieranie upraw naturalnych uprawami modyfikowanymi genetycznie. W tym punkcie należy przypomnieć, że organizacje rolnicze oraz ekologiczne w dniu Światowego Dnia Żywności – 16 października bieżącego roku mają wnieść oskarżenie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze przeciwko Monsanto za zbrodnie przeciwko ludzkości i środowisku naturalnemu. Oskarżenia ze strony obywateli nie są więc bezpodstawne. Jako obywatele mamy wszelkie prawo do oburzenia i czynnego przeciwstawienia się firmie Monsanto.

W 2013 w około 50 krajach odbyło się 400 marszów, protestowali również Polacy. Ogromy zasięg tej inicjatywy świadczy o sile globalnego niezadowolenia i sprzeciwu wobec praktyk koncernu, który opanował w sposób bezprecedensowy branże nasion i żywności.  W głównej siedzibie Monsanto, (Stany Zjednoczone), koncern niemal w całości zawładnął rynkiem nasion, w znacznym stopniu uzależniając od siebie tamtejszych rolników, dlatego co roku coraz więcej ludzi przyłącza się do protestów. W ubiegłym roku demonstrowała rekordowa liczba Amerykanów. Liczne demonstracje odbyły się także w Indiach, gdzie Monsanto skutecznie wypiera tradycyjną uprawę bawełny. W tym roku udział w proteście zarejestrowało 45 krajów (w Polsce w tym roku nie odbyło się żadne wydarzenie).

Marsz oprócz bojkotu korporacji Monsanto ma zachęcić konsumentów do świadomych zakupów żywności wspierającej lokalnych przedsiębiorców oraz naświetlić problem braku przepisów dotyczących znakowania żywności, dzięki którym wybór produktów niemodyfikowanych byłby przejrzystszy. Mieszkańcy Europy korzystając z okazji, wyrażali swoje niezadowolenie wobec kontrowersyjnego transatlantyckiego porozumienia handlowego – TTIP, które zminimalizuje wszelkie blokady Europy chroniące nas przed wielkimi koroporacjami typu Monsanto.

Więcej informacji na   www.march-against-monsanto.com/may21