fbpx

NIE dla glifosatu w naszych miastach!

Co to jest glifosat?

Glifosat to organiczny związek chemiczny wykorzystywany w środkach o działaniu chwastobójczym (tzw. herbicydy, m.in. popularny Roundup). Blokuje procesy syntezy aminokwasów niezbędnych do wzrostu rośliny, co prowadzi do jej obumierania. To silny środek chemiczny, który nie powinien być stosowany przez osoby niekompetentne, bez kontroli i nadzoru.

Gdzie się stosuje glifosat?

Glifosat jest głównym składnikiem najpopularniejszego środka chwastobójczego na świecie. Wykorzystywany jest w rolnictwie nie tylko jako środek chwastobójczy, ale także w procesie tzw. desykacji, czyli wysuszania roślin tuż przed zbiorem w celu m.in. zmniejszenia kosztów przechowywania zebranych upraw. Środki na bazie glifosatu stosowane są też w miejscach użyteczności publicznej, takich jak ciągi piesze (chodniki), tereny rekreacyjne, parki, boiska, place zabaw, czy torowiska. Powszechna dostępność herbicydów zawierających glifosat sprawia, że produkty te są często wykorzystywane nawet w przydomowych ogródkach.

W jaki sposób glifosat wpływa na moje życie?

Glifosat jest najczęściej używanym środkiem chwastobójczym na świecie. Wykorzystywany jest nie tylko w rolnictwie, ale też w miejscach publicznych, takich jak parki, boiska, place zabaw, miejskie chodniki czy torowiska, a nawet w przydomowych ogródkach. W Polsce herbicydy na bazie glifosatu można kupić w każdym sklepie ogrodniczym. W 2015 roku pojawiły się (do tej pory niepotwierdzone) doniesienia o potencjalnych właściwościach rakotwórczych glifosatu. Substancja ta jest też łączona z szeregiem innych chorób i schorzeń, takich jak: Parkinson, uszkodzenie nerek, wady rozwoju płodu. W 2017 roku Europejska Agencja Chemikaliów zaklasyfikowała glifosat jako środek drażniący, silnie uszkadzający oczy i niebezpieczny dla organizmów wodnych.

W jakich produktach jest glifosat?

Ślady glifosatu znaleziono w produktach spożywczych (pieczywie, płatkach śniadaniowych, a nawet piwie), a także w produktach kosmetycznych i higienicznych (m.in. w bawełnianych płatkach kosmetycznych, chusteczkach higienicznych, tamponach, gazie opatrunkowej).

Czy glifosat w innych krajach jest zakazany?

 • We Francji zakazano stosowania glifosatu, przy czym rolnicy zostaną objęci tym zakazem dopiero po upływie 3 lat od stycznia 2018 roku, jako że nie ma dobrej alternatywy dla tego pestycydu w uprawach (zlecono badania w tym zakresie);
 • We Włoszech wprowadzono zakaz używania glifosatu w miejscach publicznych, takich jak parki, ogrody, boiska sportowe, place zabaw. Zakazano też stosowania glifosatu w procesie tzw. desykacji (stosowanie środków chemicznych w celu wysuszenia roślin przed zbiorem);
 • W Belgii od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje zakaz sprzedaży glifosatu osobom fizycznym i firmom niemającym odpowiedniej licencji;
 • Na początku 2018 roku Holandia zakazała stosowania glifosatu w celach niekomercyjnych;
 • Posłowie Parlamentu Europejskiego chcieli, żeby glifosat został kompletnie zakazany na terenie UE od 15 grudnia 2022 roku. Przyjęta rezolucja w tej sprawie nie jest jednak wiążąca.

Czy glifosat ma negatywny wpływ na środowisko?

Obecność glifosatu w glebie zmienia skład żyjących w niej bakterii. Wpływa też negatywnie na grzyby mikoryzowe, które żyją w symbiozie z roślinami, wiążąc się z ich korzeniami i dostarczając im wodę oraz sole mineralne. Przy dużym użytkowaniu część cząsteczek glifosatu bądź produktów jego rozkładu przedostaje się mimo wszystko do wód powierzchniowych. A tam zaburza rozwój płazów, niekiedy nawet prowadząc do ich śmierci.

W jakich polskich miastach stosowany jest glifosat?

Glifosat jest stosowany m.in. w Katowicach, Wrocławiu, Toruniu czy Poznaniu. Informacje te zostały potwierdzone w trybie dostępu do informacji publicznej.

Jakie badania potwierdzają szkodliwość glifosatu?

Jednoznacznie nie rozstrzygnięto tej kwestii, ponieważ dotychczas nie przeprowadzono badań na temat długotrwałego wpływu glifosatu oraz jego cząsteczek na organizm ludzki i środowisko. Dlatego wskazane jest zachowanie ostrożności.

Kto ma największy wpływ na to, czy stosowanie glifosatu w Polsce będzie ograniczone?

Decyzję w tej sprawie podejmie rząd. Rola obywateli polega na monitorowaniu postępu prac i wywieraniu presji na rządzących.

Jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sprawie?

Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, które pod koniec 2018 roku zagłosowały za przedłużeniem zezwolenia na wykorzystywanie środków z glifosatem o kolejne 5 lat. Wystosowany przez nas w październiku 2017 roku apel o ograniczenie stosowania glifosatu w miejscach publicznych nie doczekał się odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia. (https://chcewiedziec.pl/stop-dla-glifosatu-w-polsce-apel-do-ministerstwa-zdrowia/)

Dlaczego Twoje zaangażowanie jest ważne?

Musimy zadbać aby rządzący bronili naszego zdrowia i środowiska, a nie zysków światowych koncernów. Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, które pod koniec 2018 roku zagłosowały za przedłużeniem zezwolenia na wykorzystywanie środków z glifosatem o kolejne 5 lat. Dlatego tym bardziej musimy zadbać, aby głos obywateli był lepiej słyszalny. Zatrzymajmy glifosat już teraz.

Dlaczego skoncentrowaliśmy tylko na obecności glifosatu w miastach?

W naszych działaniach skoncentrowaliśmy się na wprowadzeniu zakazu stosowania glifosatu w miastach. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w niektórych państwach np. we Włoszech. Na bezpośredni kontakt z glifosatem narażone są przede wszystkim dzieci bawiące się na chodnikach, w parkach, ogródkach, placach zabaw (upadki, kontakt z podłożem). Na negatywne działanie glifosatu skazane są także zwierzęta domowe, które nie unikną kontaktu z tym niebezpiecznym herbicydem. Stosowanie glifosatu w miastach podyktowane jest przede wszystkim oszczędnością czasu i zwyczajnym lenistwem. Unia Europejska zaleca alternatywne metody zwalczania chwastów, które są mniej szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego.

Na co konkretnie idą pieniądze z darowizny?

Otrzymane darowizny ułatwią nam działania mające na celu ograniczenie stosowania glifosatu w polskich miastach. Zebrane pieniądze przeznaczymy m.in. na kampaniera zajmującego się sprawą, wyjazdy na spotkania z decydentami. mobilizowanie obywateli do protestu przeciwko stosowaniu glifosatu oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Kto prowadzi kampanię "NIE dla glifosatu w naszych miastach"?

Kampania "NIE dla glifosatu w naszych miastach" prowadzona jest przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi. Jest częścią inicjatywy "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!", która działa od 2013 roku. Więcej o kampanii "Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!" dowiesz się na www.chcewiedziec.pl

Kto finansuje kampanię?

Kampania w sprawie ograniczenia stosowania glifosatu w polskich miastach finansowana jest z otrzymanych darowizn, środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W jaki sposób mogę się zaangażować w kampanię?

Walka o ograniczenie stosowania glifosatu jest możliwa dzięki wsparciu osób takich jak Ty. Poniżej przedstawiamy Ci kilka propozycji zaangażowania się w kampanię.

 1. Jeśli możesz, dorzuć się do naszej glifosatowej kampanii choćby niewielką darowizną. Bez wsparcia obywateli nie wygramy. Dlatego Twoja pomoc jest tak dla nas ważna. Możesz to zrobić bezpiecznie online np. tutaj: WESPRZYJ >>> lub wpłacić darowiznę na rachunek (Alior Bank): 26 2490 0005 0000 4530 3441 9579 Instytut Spraw Obywatelskich | ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
 1. Bardzo ważne jest, by pokazać, że Obywatele chcą ograniczenia stosowania glifosatu w polskich miastach. Dlatego udostępnij nasz wspólny apel znajomym i rodzinie, niech będą nas tysiące 🙂
 2. Masz trochę więcej czasu? Zostań wolontariuszem i dołącz do naszego Zespołu. Poznaj szczegóły współpracy >>
 3. Masz inny pomysł? Skontaktuj się z nami: https://inspro.org.pl/kontakt/

Jakie są dotychczasowe sukcesy kampanii?

Od 2008 roku walczymy o prawa obywateli i konsumentów do rzetelnej wiedzy na temat składu żywności, umów handlowych oraz pestycydów i środków chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie, sadownictwie oraz pracach porządkowych. Oto nasze najważniejsze sukcesy z ostatnich pięciu lat:

 1. W 2013 roku Rozpoczęliśmy aktywizację konsumentów zbierając podpisy pod deklaracją poparcia dla znakowania „wolne od GMO”
 2. W 2014 roku wspólnie z organizacją partnerską – Zielonym Instytutem, zorganizowaliśmy szereg ważnych konferencji dotyczących znakowania produktów „wolnych od GMO” i żywności ekologicznej, na które zaprosiliśmy wszystkie zainteresowane strony, m.in. zamknięte spotkanie dla producentów, dystrybutorów żywności i konsumentów, które odbyło się w maju 2014 roku w Warszawie; konferencję z udziałem zagranicznych gości specjalnych – ekspertów: Alexandra Hisstinga z niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Żywności bez Techniki Genetycznej (VLOG) oraz Arnaud Apoteker’a, – doradcy ds GMO Grupy Greens/EFA w Parlamencie Europejskim; oraz panel dyskusyjny podczas VII Targów Natura Food 2014 z udziałem dystrybutorów, konsumentów, ekspertów i przedstawicieli NGO’sów zajmujących się tematyką żywności ekologicznej i problematyką znakowania żywności.
 3. W tym samym roku za sprawą naszej interwencji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce prowadzenie monitoringu lokalizacji upraw z GMO oraz upublicznienie informacji o tym.
 4. W 2015 roku we współpracy m.in. z ekspertką Dorotą Meterą wydaliśmy raport „Znakowanie żywności wolnej od GMO. Propozycja dla Polski”, a także przygotowaliśmy spot pt. „Czy wiesz, czym karmisz swoje dziecko?” z udziałem aktorki Aleksandry Szwed.
 5. Tego samego roku w ramach koalicji organizacji „Stop TTIP”, zebraliśmy 40 tysięcy podpisów pod oddolną Europejską Inicjatywą Obywatelską przeciw umowom handlowym TTIP i CETA.
 6. W 2016 roku podjęliśmy intensywne działania rzecznicze spotykając się z politykami różnych frakcji oraz przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania żywności „wolnej od GMO” w Polsce. Wspólnie z obywatelami zebraliśmy ponad 40 tysięcy podpisów pod petycją do Prezesa Rady Ministrów w sprawie znakowania „wolne od GMO”.
 7. Od 2017 roku prowadzimy intensywne negocjacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz producentami żywności w ramach prac legislacyjnych nad projektem ustawy o znakowaniu „wolne od GMO”
 8. W 2018 podpisaliśmy „Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających” – dokument, który ma skłonić polskich decydentów do przygotowania koncepcji ochrony m.in. pszczół, co pozwoli przede wszystkim zachować bioróżnorodność w naszym kraju.

Ponadto na przestrzeni lat prowadziliśmy szereg akcji i warsztatów edukacyjnych na temat zdrowej żywności, bezpieczeństwa żywnościowego oraz wspierania lokalnych rynków rolniczych. Wydaliśmy także ekspertyzy oraz raporty przedstawiające sytuacje ekonomiczne, gospodarcze i prawne związane m.in. z żywnością wolną od GMO”.

Czy istnieją alternatywy dla stosowania glifosatu w miejscach publicznych?

Nowe technologie pozwalają na skuteczne zastąpienie w miejscach publicznych środków opartych o glifosat. Jedną z alternatyw jest zastosowanie biodegradowalnej piany. Rozwiązanie to jest tak samo skuteczne, jeśli chodzi o likwidację chwastów, ale jednocześnie jest mniej szkodliwe dla środowiska. Takie rozwiązanie stosowane jest już m.in we włoskich miastach (gdzie wprowadzono zakaz stosowania glifosatu w miejscach publicznych), czy w Wielkiej Brytanii.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani