Glifosat zwiększa ryzyko nowotworów

  • glifosat wyrok

Ekspozycja na glifosat, główny składnik szeroko stosowanego herbicydu o nazwie Roundup, zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, zwłaszcza chłoniaka nieziarniczego – informuje internetowe czasopismo „Mutation Research/Reviews in Mutation Research.

Glifosat to organiczny związek chemiczny wykorzystywany w środkach o działaniu chwastobójczym (tzw. herbicydy, m.in. popularny Roundup). Blokuje procesy syntezy aminokwasów niezbędnych do wzrostu rośliny, co prowadzi do jej obumierania. Został wprowadzony na rynek w 1974 roku przez firmę Monstanto.

Środki na bazie glifosatu stosowane w miejscach publicznych, takich jak ciągi piesze (chodniki), tereny rekreacyjne, parki, boiska, place zabaw, czy torowiska. W przypadku odpornych na glifosat, modyfikowanych genetycznie roślin uprawnych można je opryskiwać podczas uprawy, aby pozbyć się chwastów. Jego użycie w rolnictwie gwałtownie wzrosło od połowy 2000 r., kiedy zaczęto stosować go krótko przed zbiorem. W konsekwencji, uprawy prawdopodobnie mają obecnie więcej pozostałości glifosatu niż wcześniej.

Tymczasem, jak wskazują badania prof. Lianne Sheppard z University of Washington, glifosat zwiększa ryzyko niektórych nowotworów o ponad 40 proc. Ustalenia te są zgodne z wcześniejszą oceną International Agency for Research on Cancer, która zaklasyfikowała glifosat jako „prawdopodobny czynnik rakotwórczy u ludzi” w 2015 r.

Pełna treść badań dostępna na www.sciencedirect.com


Źródło: PAP