Emil Snużka

  • Emil Snużka

Relacja ze śledztwa

Mój udział w projekcie pokrywał się czasowo z podjętą przeze mnie inicjatywą założenia nowej organizacji pozarządowej „Ecorower” w rodzinnym Głownie. Podszedłem zatem do tego wyzwania bardzo poważnie, gdyż oprócz pomocy w rozwoju osobistych zainteresowań stanowiło dla mnie przetarcie do bycia liderem w nowopowstającym NGO’sie. Do uczestnictwa udało mi się namówić wolontariusza Antoniego, dzięki czemu mogliśmy wspólnie zaplanować kampanię na większą skalę i lepiej się do niej przygotować. Podczas szkolenia poprzedzającego nasze działania jako detektywów dużo mówiono o niebezpiecznych środkach ochrony roślin zawierających glifosat, Genetycznie Modyfikowanych Organizmach oraz o świadomości konsumenckiej. Wraz z Antonim postanowiliśmy skupić się na ostatniej z wymienionych tu dziedzin i przeprowadzić wśród mieszkańców Głowna ankiety, a następnie ich opracowaniu i zaprezentowaniu – wszystko to, aby zwiększyć świadomość ekologiczną w naszym mieście. Efektem było 100 ankiet (duża część podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Urząd Miasta), z których jasno wynikało, że temat bezpieczeństwa żywności jest istotny dla mieszkańców Głowna. Praktycznie każdy chciałby mieć dostęp do żywności świeżej, wolnej od szkodliwych substancji i nie zagrażającej środowisku naturalnemu. Zdajemy sobie sprawę, że życzenia to jedno, ale do ich urzeczywistnienia potrzebne są konkretne działania, których podjęliśmy się między innymi podczas akcji lokalnych, czyli kolejnego zadania , które mieliśmy podjąć uczestnicząc w projekcie „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina”.

Relacja z akcji lokalnej

Tak naprawdę, to przygotowaliśmy więcej niż jedną akcję z czego jesteśmy bardzo dumni jako początkujący aktywiści. Zaaranżowaliśmy spotkanie dyskusyjne w Miejskim Ośrodku Kultury, podczas którego zaprezentowaliśmy wyniki z przeprowadzonych ankiet. Miałem okazję przeprowadzić pogadanki z dziećmi o zdrowym odżywianiu w miejscowej szkole. Zaprojektowaliśmy, wydrukowaliśmy i własnym sumptem rozdystrybuowaliśmy plakaty „Bezpieczna żywność? Chcę wiedzieć!” przedstawiające najważniejsze statystyki na podstawie omawianych ankiet oraz zaprojektowaliśmy mural „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” i zdobyliśmy pozwolenie na jego wykonanie (obecnie szukamy środków, dzięki którym będzie mógł powstać). Jak widać, pomysłów i kreatywności nam nie brakuje. Liczę na to, że organizacja „Ecorower” będzie się prężnie rozwijać, a my będziemy mieli okazję do uczestnictwa w podobnych projektach oraz wdrażania w życie własnych inicjatyw.