Czy glifosat ponownie zostanie dopuszczony do stosowania w UE?

  • opryski pola

Wśród krajów członkowskich UE wciąż brakuje konsensusu w sprawie dopuszczenia do stosowania lub zakazania stosowania kontrowersyjnego i według wielu źródeł – bardzo szkodliwego, glifosatu. Francja jest przeciw, Niemcy wstrzymują się od głosu, a na decyzję poczekamy co najmniej miesiąc. W tym czasie można jeszcze dołączyć do ponad 1,3 mln obywateli i obywatelek UE podpisując apel w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o wprowadzenie zakazu na wykorzystywanie środków ochrony roślin opartych na glifosacie.

Gra toczy się o wysoką stawkę. Rynek środków ochrony roślin zawierających glifosat wart jest miliardy euro. Nie dziwią zatem naciski grup interesu. Znając strategię działań instytucji takich jak Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), czy Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), nie powinny już zdumiewać ich stanowiska broniące rzekomej nieszkodliwości opisywanego środka (o roli instytucji o podobnym charakterzei ich powiązaniach z biznesem pisaliśmy tutaj).
Za ponowną autoryzacją glifosatu na najbliższe 15 lat opowiadają się również środowiska rolnicze powiązane z koncernami agrochemicznymi i reprezentujące wielkoobszarników, takie jak Copa i Cogeca.
Niestety wśród większości rolników konwencjonalnych dominuje pogląd, że glifosat to „złoty środek”. Wystarczy wspomnieć o szerokim i niekontrolowanym używaniu np. zawierającego glifosat Roundupu przy desykacji gryki.
Możemy mieć nadzieję, głos Europejek i Europejczyków (w związku z opisaną wyżej Europejską Inicjatywą Obywatelską) oraz pogląd należącej do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Agencji Badania Raka opisującej glifosat jako „prawdopodobnie rakotwórczy” i „niebezpieczny” zwycięży, co pozwoli Europie uwolnić się od kontrowersyjnego środka.
W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wprowadziła rozwiązanie przejściowe – dopuściła ten związek do stosowania na kolejne 18 miesięcy. Termin ten upływa pod koniec 2017 r…
Kraje członkowskie ponownie rozważą omawianą kwestię najwcześniej w październiku, a następnie odbędzie się kolejne głosowanie. Według opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, Francja prawdopodobnie zagłosuje przeciw propozycjom KE. Na ostatnim posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt i Pasz w Komisji Europejskiej, ze względu na sprzeciw Francji i wstrzymujące się od głosu Niemcy dialog nie przyniósł konkretnych rozstrzygnięć. Francja nie udzieliła stanowiska w sprawie odnowienia pozwolenia, podobnie inne państwa np. Włochy, Polska i Hiszpania. Niemcy jednak już w lipcu zapowiedziały swoje poparcie dla przedłużenie autoryzacji dla glifosatu.