fbpx

Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina

Założenia projektu

 

Celem projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego rodzin w 10 społecznościach lokalnych na terenie woj. łódzkiego. Jakie były nasze założenia? Intensyfikacja rolnictwa, przemysłowa produkcja żywności, wzrost zużycia pestycydów oraz zanik lokalnych rynków produkcji i zbytu niesie za sobą spadek jakości żywności. Obserwuje się także niski poziom wiedzy na ten temat. Powoduje to zagrożenia dla zdrowia rodzin, szczególnie dla nowych pokoleń. Łącząc chęć działania na rzecz lokalnych społeczności z ekspercką wiedzą z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego, postanowiliśmy przeszkolić 10 liderów społecznych, aby mogli podjąć rolę detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Opracowaliśmy innowacyjny model działań społecznych, skoncentrowanych wokół lokalnego "śledztwa" na temat dostępnej żywności, zwyczajów konsumenckich czy sposobów uprawy roślin. Wszystko to ma bowiem wpływ na jakość tego, co trafia na nasze talerze.

 

Detektywi w służbie bezpiecznej żywności

 

Rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy z 10 osobami zainteresowanymi ekologią, zdrowiem, rolnictwem, działaniami społecznymi. Grupa ta stanowiła prawdziwy przekrój społeczny. Wśród detektywów były emerytki, uczeń gimnazjum, założyciel fundacji, pszczelarz prowadzący zagrodę edukacyjna dla dzieci, nauczycielka, aktywistka z kooperatywy spożywczej, członek Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów, członkinie stowarzyszeń działających na terenach wiejskich. Większość detektywów to osoby, które już wcześniej interesowały się tematami związanymi z żywnością. Zależało nam jednak, aby otrzymały fachową wiedzę o tym, co to jest bezpieczeństwo żywnościowe i jakie są jego uwarunkowania. Detektywi mieli nie tylko badać tę kwestię w swoich społecznościach, ale zostać także lokalnymi edukatorami. Dlatego zaprosiliśmy ich na intensywny, trzydniowy warsztat z ekspertami z INSPRO. Odbył się w podłódzkiej Zofiówce w dniach 14-16 lipca 2017 r.

Wsparcie profesjonalistów - Doroty Metery, certyfikującej produkty i zakłady rolnictwa ekologicznego oraz Danuty Pilarskej, aktywistki i rolniczki ekologicznej - było nie do przecenienia. Opowiedziały, jak w praktyce kształtuje się rynek żywności w Polsce i na świecie, na co zwracać uwagę, kupując żywność, co to znaczy, że dany produkt jest ekologiczny... Rafał Górski, prezes INSPRO, zadbał o to, aby detektywi wrócili do swoich społeczności z gotowymi planami działania. Patrycja Kołomańska wprowadziła ich w tajniki zasad komunikacji i wykorzystywania social mediów w prowadzeniu akcji i kampanii społecznych.

 

Działania lokalne

 

Wyposażeni w wiedzę o bezpieczeństwie żywnościowym oraz w narzędzia do przeprowadzenia śledztw, detektywi wrócili do swoich społeczności i przystąpili do działania. Każdy z nich mierzył się z innym wyzwaniem, a śledztwa dotykały różnych kontekstów bezpieczeństwa żywnościowego. Część osób postanowiła przeprowadzić badania opinii społecznej w formie ankiet czy wywiadów bezpośrednich, inni dokonywali obserwacji w lokalnych sklepach, przeszukiwali zasoby internetowe, rozmawiali z ekspertami. Najważniejszym elementem terenowych działań detektywów było jednak zmobilizowanie mieszkańców swojej miejscowości czy wsi do zainteresowania się tematem śledztwa i szerzej - bezpieczeństwem żywnościowym. W tym celu organizowali oni różnego rodzaju akcje społeczne, podczas których przekazywali wyniki swoich śledztw, upowszechniali wiedzę o bezpieczeństwie żywnościowym, uświadamiali, co jako konsumenci powinniśmy wiedzieć, dokonując codziennych zakupów w sklepach osiedlowych, supermarketach czy na rynkach.

 

Podsumowanie

 

Przestrzeń Targów Natura Food w Łodzi stanowiła idealne miejsce do spotkania podsumowującego działania detektywów w służbie bezpiecznej żywności. Prezentacje z lokalnych działań oraz wymiana doświadczeń odbyły się 14 października 2017 r.

Działamy lokalnie i inspirujemy się nawzajem - tak w kilku słowach można podsumować aktywność społeczników zaangażowanych w projekt. Oprócz głównego celu projektu, czyli edukowania społeczności na tematy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, wartością dodaną z pewnością były relacje, które połączyły naszych detektywów.

Mobilizujące do realizowania podobnych do projektu „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” przedsięwzięć jest również to, że udało się zaszczepić wrażliwość na szeroko pojęte dobro i zdrowie rodziny oraz dbałość o środowisko naturalne wśród wielu odbiorców projektu np. członków rodzin, uczniów czy wolontariuszy. Każdy nowy świadomy konsument to szansa na lepsze jutro dla naszej planety.

Projekt „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” miał charakter pilotażowy. Tym bardziej cieszy, że zarówno uczestnicy, jak i realizatorzy oceniają go bardzo pozytywnie. Zrealizowane działania mają charakter lokalny, ale zaangażowani w ich realizację z pewnością uświadomili sobie istnienie łańcucha przyczynowo-skutkowego między naszymi zachowaniami a bezpieczeństwem żywnościowym – również w kontekście globalnym. Taka wiedza może tylko procentować i dalej budować świadomość nas wszystkich jako konsumentów.

Wspieraj nasDziałamy dzięki Tobie

Pomagaj stale

Dołącz do Społeczności Aktywnych Obywateli

Włącz się

Wpłać

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich

Zostań Darczyńcą

Dołącz do nas

Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie

Czekamy na Ciebie

Kupujesz? Pomagasz!

Wspieraj nas robiąc zakupy w Internecie

Wspieraj przez FaniMani