21 posłów chce jawności w negocjacjach ws. TTIP

  • Sejm

Posłowie RP wystosowali interpelację, która trafiła do Ministrów; Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych.

Warto pochwalić taką aktywność i zachęcać innych polityków do podobnych działań. Szczególnie ważne jest stawanie po stronie obywateli i włączanie ich w proces szerokich konsultacji społecznych tak istotny przy temacie, który dotyczy wszystkich Polaków. Niestety wiele wskazuje na to, że podobnie jak w innych krajach, również w Polsce negocjacje w sprawie TTIP do końca pozostaną tajne – nawet dla większości posłów i senatorów…

Pytania zawarte w interpelacji:

  1. Czy Ministerstwo dysponuje dokumentami, które ujawniają tekst negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP)?
  2. Dlaczego umowa dotycząca wszystkich Polaków negocjowana jest w tajemnicy?
  3. Kiedy społeczeństwo zostanie poinformowane o treści umowy TTIP?
  4. Ile czasu przewiduje Minister na konsultacje społeczne wynegocjowanych zapisów umowy przed jej podpisaniem? Uprzejmie proszę o podanie minimalnego okresu w tygodniach.

Lista posłów, którzy podpisali się pod dokumentem: Jarosław Sachajko, Jakub Kulesza, Tomasz Jaskóła, Błażej Parda, Adam Andruszkiewicz, Wojciech Bakun, Magdalena Błeńska, Sylwester Chruszcz, Jerzy Jachnik, Marek Jakubiak, Bartosz Józwiak, Norbert Kaczmarczyk, Jerzy Kozłowski, Piotr Liroy-Marzec, Jarosław Porwich, Krzysztof Sitarski, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj, Jacek Wilk, Rafał Wójcikowski

Źródło: www.sejm.gov.pl